Velkommen

Velkommen til Hadsten Sognes hjemmeside.

Her kan du finde information om gudstjenester, arrangementer, kirkekontoret, konfirmander og meget meget mere.

Hadsten Sogne er et samarbejde mellem tre sogne, nemlig Hadsten, Nørre Galten og Vissing sogne. De tre sogne er en del af det nye storpastorat omkring Hadsten, med fælles Kirkekontor i Hadsten.

Det er det fælles kirkekontor der tager sig af al personregistrering for hele storpastoratet.

Samtale med en præst

Hvis du ønsker at tale med en præst, så tryk her for at finde oplysninger på de fire præster.

Kirkebil

Ønsker man at anvende kirkebil til kirkerne og sognegårds-arrangementer bestilles det ved henvendelse til:

Karins Taxi, tlf. 86 98 35 70

eller

Byens Taxi, tlf. 86 98 27 11

Konfirmander

Hvis du er konfirmand, kommende konfirmand eller forælder og gerne vil vide mere om konfirmation og konfirmationsforberedelse, så tryk her

LIVETS BEGIVENHEDER

Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om, hvad det betyder, hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer.

Dagens ord

Tryk her hvis du vil se Dagens ord

Indtryk fra vore kirkegårde

 • NG fra nord
 • NG fra syd
 • NG lund 4
 • NG lund
 • NG udsigt 3
 • NG lyng 3
 • VIS brostenskant
 • VIS sommerblomst 2
 • VIS udsigt 2
 • OH blomstereng 2
 • OH dige blomstereng

15.09.15 Sogneeftermiddag

3.10.15 Kirkehøjskole

20.10.15 Sogneeftermiddag


Sommerfesten 2015

Søndag d. 16. August holdt vi den traditionsrige sommerfest i Sognegården med stort kaffebord og en veloplagt sal, der nød dagens musikprogram. 3 af vore lokale, dygtige kirkemusikere, Jette Rosendal, Anna-Sofie Landert og Anders Dohn havde sammensat et herligt program til dagen med indlagt quiz! Alle nød musikken og morede sig dertil undervejs - og blev klogere på komponister og titler under gættelegen.


Arbejde på kirkegården

På Sct. Pauls kirkegård er vi i gang med udskiftning af belægningssten omkring urnegravstederne og nord for kirken.

Arbejderne forventes afsluttet inden udgangen af august.

Nr. Galten kirkegård

På Nr.Galten kirkegård er vi i gang med at lægge brostensforkanter ved gravstederne på en del af kirkegården.
Vi har valgt at fjerne hækkene for at åbne gravstederne ud mod stierne og give kirkegården et mere forenklet udtryk.

Arbejderne forventes afsluttet inden udgangen af august.


Basarens Venner

Basarens Venner. 

Til at støtte op om Julebasaren, vil Basarudvalget starte Basarens Venner.

Tanken er at man her kan mødes og udveksle idéer, få inspiration og hygge sig sammen med andre, mens man laver ting til Julebasaren.

Tryk her for at se mere om Basarens Venner


Ny præst i Hadsten

Menighedsrådene i Hadsten Storpastorat har ansat cand. Theol. Marie Hedegaard Thomsen som sognepræst i Hadsten under Peter Ulvsgaards orlov. 

Marie Hedegaard Thomsen er oprindelig fra Hammel, så hun er kendt med egnen. Hun har undervejs til præstegerningen været på højskole og arbejdet frivilligt i Den Danske Kirke i Vancouver;  har taget en bred teologisk uddannelse med bachelorprojekt i Gammel Testamente og valgfag i Bioetik; har været en tur rundt om jorden; og et år inde i kandidatuddannelsen søgte og fik hun et ph.d.-stipendium og skrev en afhandling om menighedsliv i folkekirken; sideløbende deltog hun i en to-årig økumenisk ungdomskonsultation om kirkefornyelse i Europa, en arbejdsgruppe om kirken på landet og var redaktør på en bog; efter Pastoralseminariet har hun haft to ansættelser som videnskabelig medarbejder, hvor hun har undersøgt henholdsvis sorggrupper i folkekirken og kirken på landet; og dertil har hun de sidste fem år holdt en række foredrag og workshops om menighedsliv og -udvikling. Marie bor i Kolt med sin kone, Rikke, og deres datter Katrine. 

Marie blev ordineret i Århus Domkirke mandag d. 1. juni. Og den efterfølgende søndag, d. 7. juni, blev hun indsat i Nr. Galten, Sct. Pauls og Vissing kirker. Hun får kontor i Sognegården, Kirkevej 5, hvor hun kan træffes efter d. 1. juli, hvor hun tiltræder.   

Tryk her for at dele siden

Del dette:

Kalender

Højmesse, Nr.Galten kirke

30/08 kl. 09:30 - 10:30

Højmesse, Sct. Pauls Kirke

30/08 kl. 11:00 - 12:00

Basarens Venner

31/08 kl. 19:00 - 21:30

Dåbsgudstjeneste, Sct. Pauls Kirke

05/09 kl. 11:00 - 12:00

Kirkeblad

Tryk her for at finde seneste nummer af Kirken