Velkommen

Velkommen til Hadsten Sognes hjemmeside.

Her kan du finde information om gudstjenester, arrangementer, kirkekontoret, konfirmander og meget meget mere.

Hadsten Sogne er et samarbejde mellem tre sogne, nemlig Hadsten, Nørre Galten og Vissing sogne. De tre sogne er en del af det nye storpastorat omkring Hadsten, med fælles Kirkekontor i Hadsten.

Det er det fælles kirkekontor der tager sig af al personregistrering for hele storpastoratet.

Samtale med en præst

Hvis du ønsker at tale med en præst, så tryk her for at finde oplysninger på de fire præster.

Kirkebil

Ønsker man at anvende kirkebil til kirkerne og sognegårds-arrangementer bestilles det ved henvendelse til:

Karins Taxi, tlf. 86 98 35 70

eller

Byens Taxi, tlf. 86 98 27 11

Konfirmander

Hvis du er konfirmand, kommende konfirmand eller forælder og gerne vil vide mere om konfirmation og konfirmationsforberedelse, så tryk her

LIVETS BEGIVENHEDER

Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om, hvad det betyder, hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer.

Dagens ord

Tryk her hvis du vil se Dagens ord

Afskedsgudstjeneste og reception

Sognepræst Peter Ulvsgaard har fra 1. marts valgt at søge nye udfordringer.  Peter Ulvsgaard prædiker for sidste gang i Hadsten, søndag d. 15. marts kl. 11.00 i Sct. Pauls Kirke, hvorefter der afholdes afskedsreception i sognegården fra kl. 12. Alle inviteres til at deltage og gøre dagen festlig. 
Hvis nogen påtænker at holde tale el.lign., skal det meddeles til toastmaster enten på rahs@km.dk/tlf. 6136 8717 eller ved receptionens begyndelse til Kirke- og kulturmedarbejderen.

Vi håber at rigtig mange vil komme og sige farvel til Peter.

Hadsten, Nørre Galten og Vissing Menighedsråd


28.03.15 Kirkehøjskole


Farvel til en ildsjæl

Sognepræst Peter Ulvsgaard har fra 1. marts valgt at søge nye udfordringer. Han har fået ansættelse som teologisk leder af Skoletjenesten for Randers Nordre, Randers Søndre og Favrskov Provsti, i daglig tale benævnt FUSR. Peter har foreløbig 2 års orlov fra sin stilling som sognepræst i Hadsten sogne.

Peter blev for næsten 23 år siden ansat som præst med tjeneste i Hadsten, Over Hadsten, Nr. Galten og Vissing kirker. Ved sin ansættelse i 1992 kom Peter bl.a. med følgende programerklæring til Favrskov Avisen: ”Jeg er meget åben for forslag til, hvad jeg skal fylde i mit arbejde. Jeg er jo også præst for dem, der ikke sidder i kirken hver søndag… Jeg mener, man skal tale et sprog, som folk forstår”. Avisens skribent konstaterede dengang, at Peter havde ”en klar mangel på den højtidelighed og alvorsfuldhed, som er en del af de fordomme, der klæber til præstegerningen.” Og det har vist sig, at det citerede kom til at være en ledetråd Peters virke i Hadsten sogne. Hans virke har været kendetegnet ved åbenhed, ligefremhed, uhøjtidelighed, imødekommenhed, utraditionelle vinkler og mod på at gå nye veje, samt af en oprigtig interesse for sognebørnene. Han har været med til at sætte kirken på landkortet i sognene ved at være udadvendt og synlig ikke kun i kirken, men også i lokalsamfundet og i medierne. Peter kom til sognene som et frisk og ungdommeligt pust og er lykkedes med at bevare begge dele intakt selv om årene er gået.

 Peter har igennem alle årene brændt for arbejdet med børn og unge, mestret at tale ind i deres verden og knytte an til deres musik og sprog. Han har længe interesseret sig for religionspædagogik og formidling af kristendom og eksistensfilosofi til børn og unge. I en periode har Peter haft orlov for at dykke ned i folkekirkens samarbejde med skolerne i Favrskov Provsti, så en stilling, som den han nu har fået, må være et drømmejob. Desværre betyder det også, at sognene nu må tage afsked med en skattet medarbejder. 

Selv om Peter indtil videre kun har orlov fra sin stilling i Hadsten sogne mener menighedsrådene, at det vil være klogt at få markeret overgangen nu – og ikke om 2 år. I forbindelse med gudstjenesten søndag d. 15. marts kl. 11.00, hvor Peter Ulvsgaard prædiker for sidste gang, afholdes afskedsreception i sognegården kl. 12, hvor alle inviteres til at deltage og gøre dagen festlig. 

Annette Obelitz

Menighedsrådsformand


Vi går på gaden for verdens fattigste

Hadsten Storpastorat deltager i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling til fordel for verdens fattigste søndag den 8. marts 2015.
Blandt landbefolkningen i det vestlige Nepal er det kvinderne, der klarer det meste. Alt fra tøjvask og børnepasning til det hårde arbejde i marken tager de sig af. Det skyldes, at langt de fleste mænd i området er taget til udlandet for at arbejde.
Der er stort set ingen job at få i det vestlige Nepal, og de fleste beboere kan på trods at hårdt arbejde ikke få mad ud af deres små jordlodder til mere end et par måneders forbrug om året. Derfor rejser mændene som unge til blandt andet Indien, hvor de udgør billig arbejdskraft, og de kommer kun hjem i kort tid af gangen med måneders eller års mellemrum.
På trods af at kvinderne styrer samfundet, er de traditionelt blevet undertrykte af mændene. Folkekirkens Nødhjælp hjælper kvinderne med at organisere sig i kvindegrupper, hvor de lærer om deres rettigheder og at bruge deres stemme. De får også gode råd og vejledning til mere effektiv dyrkning, så de kan øge deres udbytte og holde sulten for døren.

Hadsten Storpastorat vil den 8. marts sammen med 1.300 andre sogne og 20.000 frivillige over hele landet gå på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde.
Tryk her for at dele siden

Del dette:

Kalender

Kirkehøjskole, Hadsten Højskole

28/03 kl. 09:30 - 12:00

Højmesse, Sct. Pauls Kirke

29/03 kl. 11:00 - 12:00

Døvegudstjeneste, Sct. Pauls Kirke

29/03 kl. 14:00 - 15:00

Musikgudstjeneste, Sct. Pauls Kirke

02/04 kl. 19:30 - 20:30

Gudtjeneste, Sct. Pauls Kirke

03/04 kl. 11:00 - 12:00

Kirkeblad

Tryk her for at finde seneste nummer af Kirken

Radiogudstjeneste i Sct. Pauls Kirke

Søndag d. 24. august var Radiohøjmessen på P1 fra Sct. Pauls Kirke i Hadsten, hvor Birgith Nørlund var Liturg.

Organinst Steen Hansen og Kirkesanger Jette Rosendal havde sammensat et særligt musikprogram til denne festlige gudstjeneste.

Tryk her for at komme til DR´s hjemmeside hvor man kan høre gudstjenesten.