Kirkehøjskole, Hadsten Højskole

23.09.2017 kl. 10:00 - 12:30

Hvorfor taler vi dansk?

Reformationen og sproget v. Marita Akhøj Nielsen

Selvfølgelig taler vi dansk i Danmark, hvad ellers – vil de fleste nok sige. Måske er vi bange for den engelske indflydelse, men for alvor tror vi ikke, at der kan tales andet end dansk i vores land. Men det er ingen selvfølge. For 500 år siden var dansk ét blandt flere sprog i Danmark. I kirken og blandt de lærde var latin enerådende. Mange af landets indbyggere havde slet ikke dansk som modersmål. De talte plattysk, norsk, islandsk eller færøsk. Plattysk stod meget stærkt. Det var handelssproget i hele Østersøområdet, og næsten alle danskere forstod plattysk. Så dansk var trængt. Men reformationen ændrede situationen.

For Luther var alle kristne lige for Gud. Det var vigtigt, at alle kunne forstå, hvad kristendommen gik ud på. Derfor skulle bibelen oversættes til dansk, og der skulle synges danske salmer ved gudstjenesterne. På den måde blev Luthers 95 teser fra 1517 en af grundene til, at vi taler dansk i dag – selv om de var på latin og slet ikke handlede om sprog.

Marita Akhøj Nielsen er ledende redaktør i Det Danske Sprog og Litteraturselskab og redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hendes speciale er ældre dansk sprog og litteratur. Hun har udgivet en række bøger og artikler om middelalderens danske litteratur, om Anders Sørensen Vedel, Thomas Kingo, Leonora Christina og B.S. Ingemann. Hun har ledet flere større projekter, der har udgivet digitale tekster og ordbøger på nettet: gammeldanskordbog.dk, middelaldertekster.dk, kalkarsordbog.dk og mothsordbog.dk.

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole, 4 lørdage henover efteråret og vinteren i tidsrummet 10.00-12.00. Vi starter i foredragssalen kl. 10.00 med foredrag og debat og spiser brunch i spisesalen kl. 11.30. Arrangementet slutter kl. 12.30.

Der er tilmelding på Hadsten Kirkekontor, tlf. 86 98 04 25, senest kl. 12.00 torsdagen før.

Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr. gang.

- foregår i Højskolen

Del dette:
<- Tilbage
BegivenhedDato

Kirkehøjskole, Hadsten Højskole

Hvorfor taler vi dansk?Reformationen og sproget v. Marita Akhøj …

23. sep 10:00
12:30
23. sep 10:00 -
12:30

Højmesse, Over Hadsten Kirke

  - foregår i Over Hadsten Kirke

24. sep 09:30
10:30
24. sep 09:30 -
10:30

Højmesse, Sct. Pauls Kirke

- foregår i Sct. Pauls Kirke

24. sep 11:00
12:00
24. sep 11:00 -
12:00

Kirkefrokost i Hadsten Sognegård

- foregår i Sognegård mødelokale 2

24. sep 12:00
13:00
24. sep 12:00 -
13:00

Ungdomsgudstjeneste, Sct. Pauls Kirke

  - foregår i Sct. Pauls Kirke

27. sep 19:00
20:00
27. sep 19:00 -
20:00

Salmer til folket - en Luther-koncert med Den Danske Salmeduo, Sct. Pauls Kirke

En Luther-koncert med Den Danske SalmeduoLuther gav kirkemusikken tilbage til …

28. sep 19:00
21:00
28. sep 19:00 -
21:00

Fredagscafé

  - foregår i Sognegård mødelokale 1, Sognegård personalestue

29. sep 10:00
11:30
29. sep 10:00 -
11:30

Babysalmesang, Sct. Pauls Kirke

I efteråret er der igen babysalmesang i Sct. Pauls Kirke – og som det …

29. sep 10:30
12:00
29. sep 10:30 -
12:00

Tilmeld nyhedsbrev


Kirkeblad


Del dette: