Find gravsted

Kontakt

Hadsten Kirkekontor

Kirkevej 5
8370 Hadsten

Tlf.: 86 98 04 25

Mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 9.30 - 13
Torsdag: kl. 13 - 17

Kirkegårdene

 I Hadsten, Nørre Galten og Vissing Sogne er der fælles kirkegårdsdrift:

- henvendelser vedrørende fornyelser, fakturaer og legater skal ske til kordegn Kirsten Kjærgaard, Hadsten Kirkekontor

- henvendelser vedrørende den daglige drift af de fire kirkegårde skal ske til kirkegårdsleder Thomas Jensen

 

Thomas Jensen

Kirkegårdsleder 

Tlf.: 86 98 04 24

Mail: kirkegaarden@hadstensogne.dk

Thomas Jensen står i spidsen for den daglige drift af de fire kirkegårde og sørger for, i samarbejde med de tre menighedsråd, at der på kirkegårdene sker forbedringer og tilpasninger. 


 

Gravstedsformer

  • kistegravsted til 1-12 personer
  • urnegravsted
  • ukendt kistebegravelsesplads
  • ukendt urneplads
  • plæne med sten til kister
  • plæne med sten til urner (1-2 urner)
  • skovkirkegård

Urner og kister kan nedsættes på samme gravsted.

Kontakt kirkegårdslederen for at høre nærmere om mulighederne.


 

Etablering og vedligeholdelse af gravsted

Man har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. Menig-hedsrådet er ansvarligt for, at der er begravelsespladser til alle sognets indbyggere. Man kan dog også blive begravet på en anden kirkegård, som man har et særligt tilhørsforhold til (f.eks. ved at nære slægtninge er begravet på kirkegården). Anmodning om begravelse på en anden kirkegård rettes til sognepræsten i det ønskede sogn.

Gravstedsbrev

Til gravstedet hører et gravstedsbrev. Gravstedsbrevet er en skriftlig aftale mellem menighedsrådet og gravstedsejeren (som regel en af de nærmeste pårørende). 

Fredningstid

Et gravsted har en vis fredningstid, inden for hvilken der ikke kan nedsættes andre urner eller kister på samme sted på gravstedet. Følgende fredningstider gælder:

  • kistegravsteder for børn 0-12 år: 10 års fredningstid
  • kistegravsteder for personer over 12 år: 25 års fredningstid
  • urnegravsteder: 10 års fredningstid

Vedligeholdelse

I fredningsperioden skal gravstedet vedligeholdes. Gravstedsejeren er ansvarlig for pasning af gravstedet. Det betyder, at gravstedet skal leve op til standarden fastsat for kirkegården. Hvis gravstedet ikke lever op til standarden, kan menighedsrådet få arbejdet udført på gravstedsejerens bekostning. Man kan vælge selv at vedlige-holde gravstedet, eller man kan træffe aftale på årsbasis med kirkegårdslederen om vedligeholdelse. Endvidere kan man tegne et 25 års legat for kistegravsteder eller et 10 års legat for urnegravsteder. Her betaler man een gang for alle for vedligeholdelse i den angivne periode. Efter fredningstidens udløb kan man vælge at forlænge aftalen for 5 år ad gangen; alternativt at sløjfe gravstedet.

Kirkegården kan tilbyde at passe gravstedet med følgende mulige ydelser:

Renholdelse:

- ukrudt på gravstedet fjernes

- omplantning af kantplanter

- pålægning af ral

- rensning og opretning af gravminder

Plantning af forårs- og sommerblomster:

- udvalg og antal varierer fra kirkegård til kirkegård. Spørg kirkegårdslederen.

Grandækning:

- gravstedet dækkes ca. 30% med gran

Derudover kan der mod betaling udføres særlige opgaver på gravstedet. Kontakt kirkegårdslederen for at høre mere om mulighederne.

Gravstederne er gratis til brug for afdøde, der var medlem af folkekirken. For ikke-medlemmer opkræves et beløb for retten til at bruge gravstedet. Se takster her.


 

Vedtægter

Hver kirkegård har sin egen vedtægt, som beskriver brugen af den enkelte kirkegård. 

Herunder kan vedtægterne downloades. Vær opmærksom på, at taksterne er udeladt, idet der er fastsat fælles takster for Favrskov Provsti.

Kontakt Kirkekontoret ved yderligere spørgsmål. 


 

Takster

Det er i følge lovgivningen provstiudvalgene, der fastsætter kirkegårdstaksterne og har ansvaret for, at der udarbejdes ensartede priser på kirkegårdene i provstiet. Priserne skal beregnes ud fra kostprisen, idet kirkegårdstakster skal følge de stats-lige regler for beregning af gebyrer. Det vil sige, at der skal opkræves den pris, der rent faktisk er forbundet med ydelsen på kirkegården, hverken mere eller mindre.

Provstiudvalget har fastsat kirkegårdstaksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger samt tids- og materialeforbrug på udvalgte kirkegårde i provstiet. Samtidig er provstiets takster blevet sammenlignet med andre provstiers takster og vejledende udregninger fra Kirkeministeriet. 

Se de gældende takster her (gælder alle kirkegårde i Favrskov Provsti):

 

Takstblad/ydelseskatalog for Favrskov Provsti 2018

 

Taksterne for renholdelse, udplantning af forårs- og sommerblomster samt grandækning er de samme for ikke-folkekirkemedlemmer som for folkekirkemedlemmer.

Vejledende takst for brug af kirke for ikke-folkekirkemedlemmer i Favrskov Provsti pr. 1/12-2017: Kr. 6.202, inkl. moms.

Til toppen

BegivenhedDato

Thank God it´s Thursday, Hadsten Sognegård

Er du til bordfodbold, brætspil, bordtennis, hækling, fællessang, …

27. jun 15:00
18:00
27. jun 15:00 -
18:00

Fredagscafé, Hadsten Sognegård

- i Sognegård Salen

28. jun 10:00
11:30
28. jun 10:00 -
11:30

Højmesse, Nr. Galten Kirke

Kirkekaffe - i Nørre Galten Kirke

30. jun 11:00
12:00
30. jun 11:00 -
12:00

Sommerkirke, Vissing Kirke

Nyd en lys sommeraften ved Udealteret ved Vissing Kirke med en musikgudstjeneste, …

30. jun 19:00
20:00
30. jun 19:00 -
20:00

Fredagscafé, Hadsten Sognegård

- i Sognegård Salen

5. jul 10:00
11:30
5. jul 10:00 -
11:30

Højmesse, Nr. Galten Kirke

Kirkekaffe - i Nørre Galten Kirke

7. jul 11:00
12:00
7. jul 11:00 -
12:00

Fredagscafé, Hadsten Sognegård

- i Sognegård Salen

12. jul 10:00
11:30
12. jul 10:00 -
11:30

Højmesse, Nr. Galten Kirke

Kirkekaffe - i Over Hadsten Kirke

14. jul 11:00
12:00
14. jul 11:00 -
12:00

Tilmeld nyhedsbrev


Kirkeblad


Del dette: