Kontakt

Hadsten Kirkekontor

Kirkevej 5
8370 Hadsten

Tlf.: 86 98 04 25

Mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk

Åbningstider:
Mandag - fredag: kl. 9.30 - 13
Torsdag: kl. 9.30 - 17

Konfirmation

Konfirmationen er en bekræftelse af det, der sker i dåben. Ved konfirmationen hører den unge selv Guds bekræftelse på, at Hans løfte er gyldigt og altid vil bestå.
Perioden med undervisning frem mod konfirmationen giver den unge tid og rum til at fokusere på, hvad kristendommen handler om, og hvad Gud betyder for dem.

Normalt konfirmeres man i 7. klasse.
Til elever, der går på en skole i Hadsten udsendes en information/tilmeldingsblanketten til konfirmationsberedelsen. Tilmeldingsblanketten udsendes omkring maj/juni, når den kommende konfirmand går i 6. klasse.
Blanketten skal sendes til Kirkekontoret, Kirkevej 5, 8370 Hadsten, senest d. 1. juli.

Ved tilmeldingen tilkendegiver man, hvilken kirke og hvilken dato man ønsker at blive konfirmeret.
Da der kun er plads til et vist antal konfirmander i hver kirke, sker fordelingen efter først-til-mølle-princippet.
Vi oplever dog sjældent, at en elev ikke får sit ønske opfyldt.

Konfirmationsdatoer

Konfirmationer 2019

Grundet ombygning af Sct. Pauls Kirke er der ikke konfirmationer i denne kirke i 2019.

Elever fra Østervangsskolen

 • Lørdag den 27. april i Over Hadsten Kirke
 • Søndag den 28. april i Over Hadsten Kirke
 • Lørdag den 4. maj i Over Hadsten Kirke
 • Søndag den 5. maj i Over Hadsten Kirke

Elever fra Hadsten skole

 • Søndag den 5. maj i Vissing Kirke
 • Lørdag den 11. maj i Nr. Galten Kirke
 • Søndag den 12. maj i Nr. Galten Kirke 
 • Bededag den 17. maj i Nr. Galten Kirke
 • Bededag den 17. maj i Vissing Kirke
 • Lørdag den 18. maj i Nr. Galten Kirke

Konfirmationer 2020

Elever fra Østervangsskolen

 • Søndag den 26. april i Sct. Pauls Kirke
 • Søndag den 3. maj i Over Hadsten Kirke.

Elever fra Hadsten skole

 • Bededag den 8. maj i Sct. Pauls Kirke
 • Bededag den 8. maj i Nr. Galten Kirke
 • Søndag den 3. maj i Vissing Kirke
 • Søndag den 10. maj i Sct. Pauls Kirke

Konfirmationer 2021

Elever fra Østervangsskolen

 • Søndag den 25. april i Sct. Pauls Kirke
 • Søndag den 2. maj i Over Hadsten Kirke.

Elever fra Hadsten skole

 • Bededag den 30. april i Sct. Pauls Kirke
 • Bededag den 30. april i Nr. Galten Kirke
 • Søndag den 2. maj i Vissing Kirke
 • Søndag den 9. maj i Sct. Pauls Kirke

Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.
Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes før konfirmationen.
At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Når du går til præst, lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film, er på jagt efter kristendommen og mange andre spændende ting.
Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation, blandt andet ungdomsgudstjenester.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i kirkerne omkring Hadsten går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen begynder som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige Ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du selv har været med til at vælge, og kan tage med dig videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Ingen begivenheder fundet.


Tilmeld nyhedsbrev


Kirkeblad


Del dette: