Praktiske oplysninger

Hvis man har spørgsmål vedrørende undervisningen eller selve forløbet er man velkommen til at kontakte en af præsterne enten

Marie Hedegaard Thomsen, mhth@km.dk, tlf.: 86 98 08 09.

Anne Martiny Kaas-Hansen, amka@km.dk, tlf.: 86 98 12 24. 

Hvis man er syg eller på anden måde forhindret i at deltage i undervisningen, skal man kontakte enten sin kontakt præst eller

Kirke- og kulturmedarbejder Rasmus Hyldgaard Simonsen, mail: rahs@km.dk eller på tlf.: 61 36 87 17.


Hvis man har spørgsmål vedr. det praktiske om indskrivning og konfirmationsdatoerne, skal man kontakte kordegn Kirsten Kjærgaard enten på mail: kikj@km.dk eller på tlf.: 86 98 04 25

Der er opstartsmøde for forældre og de konfirmander, der skal følge undervisningen i Hadsten Sognegård, onsdag d. 22. august kl. 17-18 i Sct. Pauls Kirke.

Ingen begivenheder fundet.